• استارتاپ استودیو

    انتقال دانش، شبکه سازی، منتورینگ و سرمایه گذاری

TimeToStartup چیست؟

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که رویای خلق کسب و کار جدید را در سر می پرورانید اما نسبت به نحوه و زمان شروع تردید دارید، اکنون در مکان مناسبی قرار دارید. استارتاپ استودیوی TimeToStartup با داشتن دانش و نیروی انسانی مجرب آماده کمک به شما در مسیر خلق کسب و کارتان می باشد.

رویداد ها و کارگاه های آموزشی